+7 (8212) 24-94-41  


 

 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 48

e-mail: komivodhoz@yandex.ru